Produktinformation Aktiva

Aktiva är ett kemiskt ämne som aktiveras av uv ljus och som när det aktiveras påverkar mängden smuts i sin omgivning, av saknaden av smuts gör således att bakterier finner ytan som ointressant. Aktiva är helt ofarligt för miljön och har titandioxid som grundsten. Tekniken att förhindra bakterieuppkomst på detta sätt har funnits ett tag, men med teknikens utveckling har metoderna förfinats.

Vi applicerar aktiva genom foggning, som går ut på att man sprutar ett helt klart osynligt ämne på väggar och tak och sedan aktiverar aktiva med hjälp av UV ljus och således kopierar en av fotosyntesens grundfunktioner. Ett enkelt miljövänligt sätt att förhindra bakterieuppkomst, korskontaminering och dålig lukt. Det är en relativt snabb process som inte kräver att man tar ner saker från väggar eller tak, man kan applicera ämnet på vad som helst.

Man kan också tillsätta aktiva i Målarfärg och således få en ännu bättre och mer långvarig effekt.

Aktiva genom foggning håller i minst tre år utan att man behöver upprepa processen, i färg håller det upp till 10 år.

Produkterna är miljö- och kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och FR2000.

Teknisk data Aktiva:
Activa Clear
Säkerhetsdatablad Activa Clear
Cristal Clean
Byggvarubedömning

Kontakt: jens@optimalhygien.se
Tel: 0733 19 78 65

Underleverantörer

Innovativ resurs
Innovativ resurs är ett Stockholms baserat prisbelönt företag som i över 10 år legat i framkant med att utveckla miljövänliga lösningar för tex stambyten och de problemen som uppstår med septikhanteringen vid ett stambyte. Innovativ resurs har blivit belönade av Solna stad för sitt miljötänk och framgångsrika sätt att se lösningar snarare än problem. Vi har anlitat Innovativ resurs för just den anledningen att utföra arbetet med att applicera och säkerställa foggning och montering på plats.