Metoder

Vi använder oss av en typ av mätare som innefattar att man toppsar och direkt får ett värde av bakterie mängden. dessa mätar används i såvål matindustrin samt hygienkontroll av tex vårdinrättningar. Mätenheten räknas i RLU och man vill se värden under 50 för att det skall räknas som godtagbart i tex skärande stickande miljöer.

Aktiva är en smutsreducerande produkt och med med en fotokatalytisk reaktion så skapar man en ogästvänlig miljö för bakterier. Aktivan kombineras med UV ljus för att nå önskvärd effekt, antingen med hjälp av artificiellt ljus, eller direktljus tex genom fönster. Vi kan även applicera Aktivan utomhus. Med Aktivan får man helt enkelt mindre smuts i den behandlade miljön.

Aktiva är ISO certifierat och helt ofarligt för miljön. Inga restprodukter skapas i samband med behandling.

Alla behandlingar innefattar efterkontroll och kvalitetsuppföljning.