Hygienoptimering

I naturen så finns det en naturlig funktion för att reducera bakterienivån, fotosyntesen.

Fotosyntesen har givetvis fler funktioner men bl.a. så påverkar den mängden bakterier runt omkring oss.

Optimal Hygien har i Activa hittat ett sätt att imitera naturen och med Activa kan man med enkla medel reducera bakterienivåerna med fantastiskt resultat.

Med hjälp av UV-ljus och aktiva ämnen så har man tagit fram en metod som är miljövänlig, lätt att applicera och som har en otrolig långtidsverkan på bakterienivåerna. Activa tar helt enkelt bort bakteriernas födokälla – smuts, och detta leder till att bakterierna helt enkelt inte överlever.

Sjukhus, skolor, gym och många andra typer av verksamheter har runt om i världen sedan länge infört miljöcertifiering, och man har nu upptäckt den positiva effekten av att även införa hygienoptimering i sina lokaler.

Förutom en avsevärt förbättrad bakterienivå så är den positiva effekten även direkt märkbar på antalet sjukskrivningar hos personalen, du förbättrar alltså inte bara miljön och gör den säkrare, du sparar även pengar på minskad frånvaro.

Optimal hygien har tagit fram ett paket för din verksamhet i samband med att du väljer att hygiencertifiera den. Activa är en unik produkt som med stormsteg nu implementeras i olika typer av verksamheter och våra myndigheter är väldigt Imponerad av dess förmågor och stora användningsområde.

Med en hygienoptimering får du följande:

 • Bakteriekontroll samt loggning av potentiella riskområden
 • En hygiensäkrad lokal med upp till 95 % reducering av bakterienivåerna.
 • Utbildning av Optimal hygien i samband med installation.
 • Tydliga skyltar och information till dina kunder att lokalen är hygiencertifierad.
 • Löpande support från optimal hygien under avtalad tid.
 • Minskad sjukfrånvaro.
 • Ett mer konkurrenskraftigt företag.
 • Ett ökat förtroende för dina ingrepp hos såväl kunder, miljöinspektörer och myndigheter.
 • Du kan även välja till våra desinficeringsprodukter för golv, yta och hand för att nå en något högre grad på din certifiering som vi delar in i två graderingar

Produkten används redan av ett anta olika företag och i olika former av verksamheter. Tester har utförts på bl.a. Karolinska med fantastiska resultat. Vi lyckades få ner bakterienivåerna med upp till 80% i några av de mest utsatta akutrummen.

Testresultat: Rapport från Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Vart är Activa effektivt?

 • Lokaler för stickande skärande ingrepp
 • Vårdinrättningar
 • Soprum
 • Gym
 • Skolor
 • Dagis
 • Äldreboenden
 • Problem i lägenheter med oönskad lukt

Certifiering

För att nå certifieringsgrad 1 så ska verksamheten fullfölja de rekommendationer och ändringar som föreslås i samband med optimeringen samt kunna visa upp löpande goda resultat under avtalets första 12 månader.

Full certifiering vid avtalstidens slut uppnås genom att verksamheten har en fullt fungerande rutin.

Verksamheten skall ha tydlig dokumentation och använda sig av produkter som är för ändamålet avsett gällande städ och hygienrutiner. Dessa ska vara godkända på den svenska marknaden. Full certifiering kräver att verksamheten vidare optimerar lokalen med Activa clear.