Hygienkonsult

b13431666f6537a5_800x800arDu kan anlita någon av våra hygienkonsulter för en utvärdering av dina befintliga lösningar. Vi jobbar sen fram ev. ändringar som kan behövas för att säkerställa ett säkert ingrepp. Vi gör även bakteriemätningar på utsatta områden och loggar dessa resultat. Under avtalad tid har du backup med inplanerade återbesök och utvärdering. I tjänsten ingår också en utbildning i arbetsplatshygien och smittspridning, diplom ingår med kursens innehåll.

Med konsulttjänsten kan du optimera säkerheten genom nya kunskaper och förhindra onödig korskontaminering bland dina kunder samt anställda. Ni kommer få snabba resultat genom mindre problematik samt färre sjukskrivningar.

Kostnaden på konsulttjänsten baseras på antal anställda samt lokalens storlek och utformning.

Grundkostnad för en konsultation samt behovsanalys är 2500:- exkl. moms, plus resetillägg och ev. logi.

Hur går det till?

Först gör vi en grundlig analys av de lokaler som du vill hygiencertifiera. Detta innebär att vi mäter RLU som är termen för antalet bakterier på en yta. I denna fas arbetar vi på samma sätt och med samma utrustning som livsmedelsverkets kontrollanter och andra offentliga tillsynsmyndigheter.

Efter att vi har analyserat din verksamhet lämnar vi ett förslag på hur vi ska gå vidare. Det kan se ut så här: Grundlig analys av era lokaler på plats. Framtagande av hygienplan med checklista för egenkontroll, samt genomgång och vid behov ändring av befintliga dokument. Löpande support och hjälp av tex produktval, tillvägagångssätt och möjlighet till utbildning för befintlig och ny personal.

Du kan även välja att hygienoptimera din lokal för att ytterligare förbättra dina förutsättningar. Vi installerar då ett biologiskt membran i era lokaler. Montering av UV-ljus för aktivering där det behövs. Kontrollmätning av bakteriemängden sker under ett flertal tillfällen per avtalsperiod och vi tillhandahåller support när det finns behov.
Hygienoptimering är en separat tjänst, läs mer under rubriken hygienoptimering.