Välkommen till Optimal Hygien

Vi är ett företag i framkant av utvecklingen av hygienoptimering. Vi riktar våra produkter till företag där man kan tvingas jobba i en miljö med onaturligt höga bakteriehalter, dålig lukt och onödigt höga risker för korskontaminering.

Vi tillhandahåller även kunskap i form av ett väl utvecklat föreläsningsmaterial som riktar sig främst till skärande, stickande verksamheter där man bryter hudbarriären.

Tanken med Optimal Hygien är att kunna förhindra smittspridning och jobba emot en ökning av resistenta bakterier i samhället. Detta är en av våra största utmaningar i modern tid, och vi vill  vara med och påverka detta i positiv riktning. Vi vill också försäkra oss om att jobbet vi gör inte har någon onödig negativ effekt på miljön, och därför så blir våra samarbetspartners lika viktiga precis som produkterna vi väljer att använda.

Optimal är inte att helt förlita sig till sitt material, utan det är att med kunskap försäkra dig om att slutresultatet är det bästa tänkbara

Jens Bergström